Анкетування

Інформованість щодо задоволення студентами наданням освітніх послуг досягається шляхом проведення анкетування. 

АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Анкета_опитування_студентів_ОП

Таблиця_анкетування_посилання

Таблиця_посилання_анкети_опитування

Анкета_здобувачі_НД_зміст_методи

Anketa-opytuvannya-studentiv


РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ/ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ

АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ ПРАВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (ГРУДЕНЬ 2022)