Монографії, навчальні підручники та посібники

 1. Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. Київ : Вид-во «Кондор», 2007. 669 с. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8690
 2. Герц А.А. Правознавство : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. Хмельницький: ХУУП, 2017. 277 с. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5688
 3. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. Кн.5: Цивільне право / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, А.П. Місяць, О.М.Слободян. 2017. 152 с.
 4. Когут О.В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 277 с.
 5. Кравчук С.Й. Гоподарське законодавство України. Хмельницький: ТУП, 2003. 223 с.
 6. Кравчук С.Й. Господарське право України. К.: Кондор, 2009. 224 с.
 7. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні. К.: Кондор. 2009. 282 с.
 8. Кравчук С.Й. Економічна злочинність: український вимір: монографія. К.: Україна. 284 с.
 9. Кравчук С.Й. Основи теорії держави і права. К.: Кондор, 2018. 192 с.
 10. Місяць А.П. Відчуження майна особою, які воно не належить на праві власності: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2015. 143 с.

2018

 1. Zahnarztliche Leistungen in Dogmatik und Gerichtspraxis der Ukraine / Alla Herts und Svitlana Senyk // Spickhoff A., Kossak V., Kvit N. Aktuelle Fragen des Medizinrechts: Ein Ost-West-Vergleich / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2018. – 205s. (S. 79-90) (1,53 друк. арк. – у співавторстві з Сеник С. В.).
 2. Даценко О.Ф. Основні тенденції розвитку міжнародного права навколишнього середовища / Eurasian Academic Research Journal, 2018. № 5 (23). Єреван, 2018 С. 95-101.
 3. Даценко О.Ф. Забезпечення екологічних прав в Україні на шляху до європейських стандартів. / Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» 21-22 вересня 2018 року, Запоріжжя, 2018.
 4. Кравчук С.Й. Кримінологічна засади корупції в Україні: причини та проблеми запобігання // Актуальна проблеми запобігання корупції в органах публічної влади України в умоваї Євроінтеграції. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2018. С. 129-135.(враховано в інститутському репозитарї за №6738)
 5. Кравчук С.Й. Проблемні аспекти розробки та реалізації доктрини соціально-правової держави в Україні / Сучасні погляди на актуальні питання правової науки. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина” 2018 . С. 18-24 (враховано в університетському репозитарії за № 6854)
 6. Лучковська С.І. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства // XV Міжнародна науково-практична конференція”Ключові аспекти наукової діяльності” (31.12.2018,Перемишль, Польща).
 7. Лучковська С.І. Окремі питанні дії валютних обмежень//XIV Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2018” (22.12.2018,Чехія, Прага).
 8. Присяжнюк М.П. Правове регулювання корпорацій в ЄС // XV Міжнародна науково-практична конференція”Ключові аспекти наукової діяльності” (31.12.2018, Перемишль, Польща).
 9. Присяжнюк М.П. Правовий статус Європейського об’єднання за економічними інтересами //XIV Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2018” (22.12.2018, Чехія, Прага).
 10. Вавринчук М.П. Деякі аспекти організації більшовиками “Великого терору” в Україні. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Великий терор на Поділлі (до 80 річчя Великого терору 1937-1938 р.р.)2 11-12 травня 2018 р.- м.Хмельницький. С.11-16. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7167/
 11. Вавринчук М.П., Когут О.В. Поліцейські заходи примусу // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С.19-23. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7206
 12. Вавринчук М.П., Когут О.В. Напрями вдосконалення нормативного регулювання інформаційної сфери //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Новітні тенденції сучасної юридичної науки”. 30листопада-01 грудня 2018 р.Дніпро, 2018. – С.38-41. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7207
 13. Когут О.В. Правове регулювання додаткової трудової діяльності публічних службовців: зарубіжний та вітчизняний досвід / Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей регіонального науково-практичного столу, м.Запоріжжя, 28-29 березня 2018 р./ За заг. ред. Т.О.Коломоєць. Запоріжжя, ЗНУ, 2018. 244 с. С.92-96. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8144
 14. Когут О.В. Поняття видів діяльності, якими дозволено займатися особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування / Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 23-30 квітня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 131 с. С.57-60. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8145
 15. Когут О.В. До питання про суб’єктів забезпечення державної безпеки на регіональному рівні / Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. К: ІПК ДСЗУ, 2018. 360 с. С. 325-328. ідентифікатор: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Tezy-2018.pdf ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8146
 16. Когут О.В. Принципи публічної служби / Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). К.: ВД «Дакор», 2018. 494 с. С.171-175. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8147
 17. Когут О.В. До питання про людську гідність в адміністративному процесі / Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. 411 с. С.152-156. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8
 18. Когут О.В. Роль органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення громадської безпеки / Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: тези доповідей Другої щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 06 грудня 2018 р.). К.: ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2018. 252 с. С.153-156. ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8149

 

2019

 1. Alla Anatoliivna Gerts. Surrogate motherhood in Ukraine: method of infertility treatment, judges activism and doctrine.//Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective/ Warszawa,2019 – P.421-449
 2. Alla Anatoliivna Gerts. Surrogate motherhood in Ukraine: method of infertility treatment, judges activism and doctrine.//Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective/ Warszawa,2019 – P.421-449
 3. Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції Журнал східноєвропейського права № 66 С.-11-21 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8125
 4. Вавринчук М.П. Механізм судочинства в Європейському суді з прав людини на прикладі захисту прав громадян України. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 23 квітня 2019 року)/ За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 435 с. С.277-282. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8125
 5. Вавринчук М.П., Когут О.В. Інформаційна безпека держави / Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2-8 травня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. 183 с. С.37-40 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8142
 6. Вавринчук М.П., Когут О.В. Гуманістичні ідеї правового світогляду української держави / Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації» (м. Хмельницький, 17 травня 2019 року). [у 2-х част.]. Частина 1. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 326 с. С.89-92. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8143
 7. Герц А.А., Олійник Р.В. Цивільно-правове регулювання трансплантології в Україні та іноземних державах. Міжнародний науковий журнал “Верховенство права”, №1, 2019. С.131-138
 8. Даценко О.Ф. Інформаційна безпека громадян як складова інформаційно-правового забезпечення основних екологічних прав громадян України. Спеціалізоване друковане видання Eurasian Academic Research Journal (multilanguage science journal), 2019. № 2 (32), с.63-69. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7984
 9. Когут О.В. Гарантії законності в адміністративно-деліктному законодавстві // Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури, 2019. 712 с. С.383-397. Ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8131
 10. Когут О.В. Гарантії законності в адміністративно-деліктному законодавстві // 1-ша Міжнародна науково-практична конференція  «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (16 травня 2019 року.  Київ: Національна академія прокуратури).
 11. Когут О.В. Категорія «публічна безпека та порядок»: вітчизняний і зарубіжний досвід / Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 435с. С.55-59. URK: http://journals.donnu.edu.ua/index.php/lsoUk/issue/view/214
 12. Кравчук С.Й. Українське законодавство у сфері прав людини: проблеми невідповідності міжнародним стандартам та методи їх комплексного перегляду і вдосконалення // Всеукраїнській науково-практичній конференції ” Актуальні питання державотворення і захисту прав людини в Україні” Хмельницький: Хмельницький інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП” 10 грудня. 2019 року. С.62-68. ( враховано в репозатарії за № 8029)
 13. Кравчук С.Й. Проблемні аспекти реформи децентралізації влади в Україні та шляхи їх реалізації / Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Хмельницький: ХУУП. С. 38- 42 ( враховано в репозитарії за № 7865).
 14. Кравчук С.Й. Правові основи використання в Україні міжнародного досвіду діяльності об’єднаннях територіальних громад / Правові засади організації та здійснення публічної влади. Хмельницький: Національна академія прикордонних сил України.  С. 76-80 (враховано в репозитарії за № 7864)
 15. Кравчук С.Й. Основні чинники негативного впливу тіньової економіки на національну безпеку України та шляхи їх припинення / Правове забезпечення інтеграції України в Європейський політичний, економічний, безпековий та інтелектуальний простір. Хмельницький: філіал Донецького національного університету ім. Василя Стуса. С. 154-159 (враховано в репозитарії за № 7863)
 16. Кравчук С.Й. Проблемні аспекти використання міжнародним комерційним арбітражем передумов для розгляду справ та шляхи їх вирішення / Новітні тенденції сучасної юридичної науки. том 3. Дніпро: Правовий світ. 2019 С.123-127 (враховано в репозитарії за № 8288)
 17. Лучковська С. Свобода пересування та Голодомор 1932-1933 років // “Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр.)”: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2018р. (Хмельницький-Меджибіж). Хмельницький: ХНУ, 2018. 76-79.
 18. Лучковська С.І. Окремі проблеми реалізації прав особи у валютній сфері // Збірник наукових матеріалів ХХXVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції el-conf.com.ua
 19. Присяжнюк М.П. Захист прав віруючих за умови зміни канонічної приналежності релігійної громади // Забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 23 квітня 2019 р.) Вінниця, ДНУ, 2019.  С.375-379
 20. Присяжнюк М.П. Правове регулювання зміни підлеглості релігійних громад // Збірник наукових матеріалів ХХXVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції el-conf.com.ua

 

2020

 1. Hovorushchenko, A.Herts, Ye. Hnatchuk. Modelling the Decision Making Process on Legal Conducting the Surrogate Motherhood // Proceedings of 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DeSSerT-2020, Kyiv, Ukraine, May 14-16, 2020) – pp. 411-415
 2. Hovorushchenko, A. Herts, Ye. Hnatchuk, O. Sachenko. Supporting the decision-making about the possibility of donation and transplantation based on civil law grounds // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2021. Vol.1246. Pp. 357-376 // https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202581724
 3. Hovorushchenko, A.Herts, Ye. Hnatchuk. Information Technology for Legal Regulation of the Dental Services Contract. CEUR-WS. 2020. Vol. 2623. Pp. 14-24 // https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202581724
 4. Semenyshyna-Figol B. M. licensee Asian Online Journal Publishing Grou « Application of Mock-Court as an Interdisciplinary Model for Consolidation of Professional Training of Law Students . Journal of Education and e-Learning Research. Vol. 7, No. 2, 122-129, 2020. ISSN(E) 2410-9991 / ISSN(P) 2518-0169 DOI: 10.20448/journal.509.2020.72.122.129
 5. Даценко О. Ф. Економічні інструменти екологізації економіки України на шляху до ЄС / О. Ф. Даценко // Eurasian Academic Research Journal (multilanguage science journal). 2020. № 2 (34). P. 53-–59. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9212
 6. Місяць А. Актуальні проблеми адвокатського представництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах у світлі конституційних змін: варіанти вирішення // Підприємництво, господарство і право. №12.2019. С.324-328.
 7. Місяць А. Особливості відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики // Право України.№12, 2020 .С.231-239.
 8. Кравчук С.Й. Проблемні аспекти процесуального оформлення в кримінальному провадження тимчасово вилученого майна // Журнал Східноєвропейського права. 2020. -№ 76. – С. 63-72
 9. Козяр-Скок Л.В. Конституційний статус суддів: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та Азії //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020.  3/2020.  С.28-36
 10. Лучковська С., Присяжнюк М.П. Окремі особливості правового регулювання фінансової діяльності господарюючих суб’єктів / Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №9.
 11. Когут О.В. Врахування міжнародно-правових стандартів захисту прав людини під час притягнення до адміністративної відповідальності // Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр./ гол. ред. Д.Г Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельницьк. Ін.-ту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – Вип.8. – 187 с. С.91-103.
 12.  Вавринчук М.П. Деякі аспекти правової оцінки Голодомору 1932-1933 років в Україні. // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. C.16-19.
 13. Вавринчук М.П. Феномен довіри – основоположний елемент у понятті легітимності влади // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2020. 462 с.  C.63-66.                         
 14. Герц А. Проблема правового визначення медичної помилки: правовий аспект// Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020.
 15. Говорущенко Т. О., Герц А.А., Гнатчук Є.Г. Підтримка прийняття рішень щодо можливості трансплантації на основі цивільно-правових підстав // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту” Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський, 2020. С.56-58.
 16. Даценко О.Ф. Політика екологічної безпеки в сучасних умовах // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020.
 17. Когут О.В. Гарантії законності в адміністративно-деліктному законодавстві // Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури, 2019. – 712 с. С.383-397. Ідентифікатор: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8131
 18. Когут О.В. До питання про Виборчий кодекс України // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2020. 462 с. С.169-172.
 19. Когут О.В. Категорія «публічна безпека та порядок»: вітчизняний і зарубіжний досвід / Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 435с. С.55-59. URK: http://journals.donnu.edu.ua/index.php/lsoUk/issue/view/214            
 20. Когут О.В. Стандарти Ради Європи в адміністративно-деліктних провадженнях // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. 93 с. С.45-48
 21. Козяр-Скок Л.В. Вплив доктрини та внутрішнього законодавства щодо спадкових відносин на процес спадкування: ФРН та Україна// Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020.
 22. Кравчук С.Й. Гармонізаці національного законодавства в контексті євроінтеграції: проблеми та механізми їх реалізації // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. С. 54-58.
 23. Кравчук С.Й. Правові аспекти сутності та призначення децентралізації публічної влади / С.Й. Кравчук // Правові засади організації та здійснення публічної влади в Україні. Хмельницький: ХУУП. -2020. – С. 190-195 (враховано в репозитарії за №9581)                 0,3 д.а.
 24. Лучковська С.І. Аналіз окремих змін чинного законодавства щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг // Збірник наукових матеріалів LVII Міжнародної інтернет — конференції «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ» 17 грудня 2020 р. м. Вінниця.
 25. Лучковська С.І. Нормативно-правове регулювання лібералізації валютного ринку в Україні// Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. с. 60-63
 26. Місяць А. Гармонізація норм сімейного права до норм Європейського Союзу // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020.
 27. Присяжнюк М.П. Вдосконалення господарського процесуального законодавства в умовах поширення коронавірусної хвороби // Збірник наукових матеріалів LVII Міжнародної інтернет — конференції «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ» 17 грудня 2020 р. м. Вінниця.
 28. Присяжнюк М.П. Роль судового прецеденту Європейського Суду з прав людини в системі джерел права України / Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет – конференції (м.Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. с. 78-81.