Наукові публікації

Монографії, навчальні підручники та посібники

Olga Kogut. To the question of legal framework of martial law. The Russian-Ukrainian war (2014-2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 1436 p. P.1170-1177.

  1. Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. Київ : Вид-во «Кондор», 2007. 669 с. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8690
  2. Герц А.А. Правознавство : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. Хмельницький: ХУУП, 2017. 277 с. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5688
  3. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. Кн.5: Цивільне право / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, А.П. Місяць, О.М.Слободян. 2017. 152 с.
  4. Когут О.В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 277 с.
  5. Кравчук С.Й. Гоподарське законодавство України. Хмельницький: ТУП, 2003. 223 с.
  6. Кравчук С.Й. Господарське право України. К.: Кондор, 2009. 224 с.
  7. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні. К.: Кондор. 2009. 282 с.
  8. Кравчук С.Й. Економічна злочинність: український вимір: монографія. К.: Україна. 284 с.
  9. Кравчук С.Й. Основи теорії держави і права. К.: Кондор, 2018. 192 с.
  10. Місяць А.П. Відчуження майна особою, які воно не належить на праві власності: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2015. 143 с.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ