Студентські наукові гуртки

Колектив кафедри докладає багато зусиль для залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки “Історія і теорія держави і права”,  «Молодь і закон». Студенти беруть участь в роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій.

Науковий гурток «Історія та теорія держави і права» забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Спрямування його роботи активовано в форматі співпраці зі студентами та студентськими організаціями в рамках проведення брейн-рингів, майстер-класів, зустрічей з експертами, екскурсій, а також у наданні різного роду консультацій.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

– виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

– поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів;

– придбання навичок наукової роботи;

– залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основні завдання студентського наукового гуртка:

– залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;

– організація наукової роботи студентів;

– поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Положення про студентський науковий гурток
Про гурток

ПРОТОКОЛИ ТА ПЛАНИ РОБОТИ ГУРТКА «ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК “МОЛОДЬ І ЗАКОН”

Студентський науковий гурток «Молодь  і закон» є добровільним науковим об’єднанням студентів.

Метою діяльності наукового гуртка є вивчення та аналіз актуальних питань  адміністративного права України та конституційного процесуального права України.

Основними завданнями наукового гуртка є:

– організація науково-дослідної роботи студентів;

–  оволодіння студентами науковими методами пізнання;

– оволодіння методикою і засобами самостійної постановки і вирішення колізійних питань правового регулювання окремих сфер адміністративних та конституційно-процесуальних відносин;

– обговорення наукових доповідей;               

– підготовка студентів до участі в конкурсах науково-дослідних студентських робіт та наукових конференціях.

Основні форми наукової роботи студентів:

– підготовка наукових доповідей та повідомлень з актуальних питань  адміністративного права України та конституційного процесуального права України;

– виступи на засіданнях наукового гуртка та наукових конференціях;

– підготовка тез для участі у наукових конференціях.

Положення про гурток _Молодь і закон_

ПРОТОКОЛИ ТА ПЛАНИ РОБОТИ ГУРТКА «МОЛОДЬ І ЗАКОН»

НАУКОВІ РОБОТИ, ЩО ПОДАВАЛИСЬ НА КОНКУРСИ

Наукова робота Малахівської 2018

подяка

Наукова робота Кліменчук 2018

Наукова робота Уштик 2019

Наукова робота Міхалець 2020

Наукова робота Новікова 2021

Наукова робота Підлісна 2021

Робота на конкурс службове право Галащук 2021

Наукова робота Карпенко 2022

СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ

ЗБІРНИК _17.02.2020_ тези: Малахівська Макаренко Міхалець 

КОНФЕРЕНЦІЯ 21.12.2020. Інститут підготовки юр.кадрів для СБ України НЮУ імені
Ярослава Мудрого. тези: Карпенко, Кліменчук, Кондратьєв, Уштик

Збірник Права людини_V.8_2019_Тези Міхальця с.121-124

Тези Малахівська

Тези  Міщинська

03.12.2021 Збірник конференції_тези Карпенко с.121-125

Збірник_Права_людини_V.11_2022.Тези Карпенко с.4753

УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-КУРСАХ

Certificate