Перелік заходів по забезпеченню освітньо-професійної підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 081 “Право”  від 31.08.2021

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

23480_ОПП_2017_Право_бакалавр

23480_ОПП_2019_Право_бакалавр

ОП_Право_2021

ОП_Право_2022_бакалавр_Проєкт

Витяг із протоколу №1 від 04.08.2022

Протокол №2 від 01.08.2022

Відгук студентів групи Право-20-1

ОП_2021_проєкт Право магістр

Результати обговорення проекту ОП 10.12.2016-10.01.2017.

Результати обговорення

Відгук на проект ОПП_Право-17_5.12.2018

Відгук на проект ОПП_Право-18_1.02.2019.

відгук Право-19 від 18.03.2021

відгук Право-17 від 23.03.2021

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ НА ОП

Рецензія на ОП_Кобилецький       Рецензія на ОП_Юркевич   

Відгук на ОП_Бацуца   

Відгук на ОП_Заболотний

Відгук на ОП_Площинська

Відгук на ОП_Ромась

Відгук Площинська від 19.03.2021

Рецензія-відгук Гоцький від 22.03.2021

Рецензія-відгук Заболотний від 23.03.2021

Протокол_стейкхолдери_2022

ЗАЯВКИ-ОБГУНТУВАННЯ ТА ТАБЛИЦІ ОБГРУНТУВАННЯ

Заявка-обгрунтування на створення ОП

Заявка-обгрунтування на оновлення. 2018

Заявка-обгрунтування на оновлення ОП. 2020

Таблиця пропозицій щодо ОП 28.12.2016

Таблиця пропозицій щодо оновлення ОП

Таблиця пропозицій щодо оновлення ОП 21.04.2021

Таблиця обговорення ОПП_2022

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план_Право_2017

НП_Право_2019

НП_Право_2021