Вавринчук Микола Пророкович – завідувач кафедри права, кандидат політичних наук, доцент, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського.

У 2003 році в Академії Служби безпеки України захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  політичних наук на тему «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України».

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.Фахівець в галузі гуманітарної політики, забезпечення національної безпеки, історії держави і права України, конституційного права України і зарубіжних країн.

Автор понад 80 наукових праць і публікацій з проблемних питань забезпечення національної безпеки, публічної політики, політології, історії, юридичної деонтології та Голодомору в Україні. З них: три  монографії («Національна безпека України: теорія і практика», «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення», «Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині»); три навчальних посібники («Національна безпека України: теорія і практика», «Політичні аспекти державного управління», «Вища освіта України і болонський процес»).

Список праць

Герц Алла Анатоліївна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

У квітні 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу». У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. У червні 2016 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг». У 2020 році присвоєно вчене звання професора.

Приймає активну участь у міжнародному науковому проекті ERASMUS+ 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP “European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – ERASMUS+ HRLAW.

Автор понад 100 наукових праць і публікацій в галузях цивільного, сімейного та медичного права. З них: дві монографії («Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу», «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг»); чотири навчальних посібника («Цивільно-правова документація», «Порівняльне право про захист промислових зразків», «Порівняльне право про торговельні марки», «Правознавство»). Співавтор науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Список праць

         

Довгань Валерій Іванович – доктор наук з державного управління, професор.

У 2006 році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при  Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

Вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування присвоєно у 2011 році.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та вищих навчальних закладах – понад 20 років.

Доктор наук з державного управління з 2014 року. Дисертацію захищено в 2013 році у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету Міністерства освіти і науки України.

У 2019 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професор зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».

З 2017 року є професором-візитором Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

Автор понад 100 наукових та науково-методичних робіт, у т.ч.  двох навчальних посібників з грифом МОН (2009, 2011 рр.), та трьох монографій (2012 р., 2019 р., 2020 р.), в тому числі одна англійською мовою.

Підготував чотирьох докторів філософії (кандидатів наук) з державного управління.

Член двох спеціалізованих вчених рад: Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького СРД 70.705.04( з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 21.07.05 ); Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу К 20.052.07 (з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 25.00.01). Регулярно залучається до атестації наукових працівників у якості офіційного опонента дисертаційних досліджень з державного управління.

Заступник головного редактора з публічного управління часопису EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL (м. Єреван, Вірменія) та член редакційної колегії наукового фахового журналу «Честь і закон» Національної академії Національної гвардії України.

З 2015 року є членом Хмельницького обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».

Список праць

Пунда Олександр Олегович – доцент кафедри права, доктор юридичних наук, доцент.

Закінчив у 1998 році Хмельницький інститут регіонального управління та права, диплом «з відзнакою» за спеціальністю «Правознавство».

У 2002 році у Національній академії внутрішніх справ України МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза.

У 2018 році в Університеті Державної фіскальної служби України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав» за спеціальністю 12.00.07 адміністративне права і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів (наукові праці та практика викладання): цивільне право, криміналістика, судова експертиза, теорія доказування, митне право, адміністративне право, захист прав інтелектуальної власності.

Список _праць_

Голдзіцький Казимир Адамович – старший викладач кафедри права. У 1980 році закінчив Свердловський юридичний інститут за спеціальністю правознавство, кваліфікація – юрист. З 1973 до 1994 р.р. працював  начальником слідчого відділу МВС.  Є співавтором навчального посібника «Кримінальне право України. Особлива частина». (Хмельницький: Хмельницький університет управління та права,2016,642 с.) та ряду тез з різних питань кримінального та кримінально-процесуального права.

Список праць_


Даценко Олег Федорович – старший викладач кафедри права.
Закінчив Харківський військовий університет, Міжрегіональну академію управління персоналом та Інститут підготовки суддів Одеської національної юридичної академії. Заступник начальника Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області – заступник Головного  державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області. Фахівець в галузях екологічного та земельного права. Автор близько 10 наукових праць та публікацій з  проблем екологічного права.
Список праць

Когут Ольга Володимирівна – доцент кафедра права, кандидат юридичних наук, доцент,  відмінник освіти України.Закінчила з відзнакою історичний та юридичний факультет Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка. У 2004 році в Національній академії податкової служби захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.Є автором Закону України вiд 23.02.2006 № 3486-IV “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Автор понад  60 наукових праць і публікацій з проблем адміністративного та адміністративно-деліктного права, публічної служби та антикорупційного законодавства. Серед них: монографія «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію», навчальний посібник «Правознавство», науково-практичний посібник «Основи місцевого самоврядування».
Список праць

Кравчук Степан Йосипович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 1997 році в Академії Служби безпеки України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Актуальні проблеми виявлення та припинення екстремізму в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор більше 60-ти наукових праць у галузях міжнародного, господарського та кримінального права.  Зокрема: монографія «Економічна злочинність: український вектор», навчальні посібники («Господарське законодавство України», «Господарське  право України», «Економічна злочинність в Україні», «Основи теорії держави і права», «Правознавство»).

Список праць

Лагойда Тетяна Володимирівна -доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. В 2005 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. У 2012 році в Національному університеті державної податкової служби України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологічних прав». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 публікацій, в тому числі 1 навчально-методичного та співавтор 1 навчального посібника, співавтор 2-х довідників. Є співавтором близько 50 законопроектів, які спрямовані на врегулювання актуальних питань життя суспільства.

Випускник програми «Відкритий світ», проходила стажування у США (2012 рік).

Приймала участь у реалізації п’яти міжнародних проектів в якості виконавця та керівника.

Список праць

Логінова Світлана Миколаївна – старший викладач кафедри права, кандидат юридичних наук, суддя у відставці.

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юрист. Після закінчення університету займалась адвокатською діяльністю та викладала у Хмельницькому юридичному колегіумі. З 2002 року суддя Хмельницького міськрайонного суду.

У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: судоустрій, прокуратура та адвокатура на тему ” Адвокатська таємниця: теорія та практика”.

Голова Державної екзаменаційної комісії з напрямку 0304 “Право” у Хмельницькому інституті МАУП.

Автор 10 наукових праць з проблем адвокатури, судоустрою та цивільного процесу.

Список праць

Лучковська Світлана Ігорівна – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. З відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича. У 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Правові основи валютного контролю». У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.Автор більше п’ятидесяти наукових праць з  проблем фінансового та  податкового права, зокрема  навчального посібника  «Фінансове право». Вільно володіє англійською мовою (диплом перекладача – вчителя англійської мови).

Список праць

Логінова Наталія Миколаївна – викладач кафедри права.

У 1998 році закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

Кандидат педагогічних наук; доцент по кафедрі кримінального процесу та криміналістики. Стаж педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації – двадцять років.

Член Ради адвокатів Хмельницької області з 2001 року

Автор 19 наукових праць і публікацій з проблем кримінального процесу та криміналістики.

Список праць


Місяць Андрій Петрович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та Академію адвокатури України. Адвокат, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Номінаційного комітету, Експертної ради при Національній асоціації адвокатів України, керуючий партнер АО «Адвокатська контора «Місяць та партнери». Очолює Хмельницьку обласну громадську організацію «Подільська правова ліга». Є членом правління громадської спілки «Українська Гельсинська спілка з прав людини» та громадської спілки «Мережа правового розвитку».

Заслужений юрист України. Нагороджений медаллю за заслуги у розвитку адвокатури, нагрудними знаками Національної асоціації адвокатів України, орденом Національної асоціації адвокатів України «Видатний адвокат України».

У 2014 році у Національній академії внутрішніх справ України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».

Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та митного права. Серед них монографія «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».

Список праць

Присяжнюк Михайло Петрович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Господарсько-правове  регулювання здійснення державних закупівель».

Практикуючий адвокат. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення.Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та міжнародного приватного права. Приймав участь у підготовці Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України.

Список праць


Семенишена–Фіголь Богдана Миколаївна – викладач кафедри права.
У 2015 році здобула ступінь магістра за спеціальністю Правознавство здобула кваліфікацію магістра з правознавства, юриста у Хмельницькому університеті управління та права.З 2018 року працює над дисертаційним дослідженням на здобуття освітньо – наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право (спеціалізація: кримінальне право та кримінальний процес; кримінально – виконавче право; кримінологія та криміналістика; судова експертиза) Тема: «Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».Є членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».Автор 12 наукових праць і публікацій з проблем кримінального права та кримінології. Серед них:  навчально- методичний посібник «Система органів державної влади з правоохоронними функціями в Україні».
Список праць