Професорсько-викладацький склад

Вавринчук Микола Пророкович – завідувач кафедри права, кандидат політичних наук, доцент, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського.

У 2003 році в Академії Служби безпеки України захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  політичних наук на тему «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України».

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.Фахівець в галузі гуманітарної політики, забезпечення національної безпеки, історії держави і права України, конституційного права України і зарубіжних країн.

Автор понад 80 наукових праць і публікацій з проблемних питань забезпечення національної безпеки, публічної політики, політології, історії, юридичної деонтології та Голодомору в Україні. З них: три  монографії («Національна безпека України: теорія і практика», «Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення», «Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині»); три навчальних посібники («Національна безпека України: теорія і практика», «Політичні аспекти державного управління», «Вища освіта України і болонський процес»).
Список праць

Герц Алла Анатоліївна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

У квітні 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу». У 2008 році присвоєно вчене звання доцента. У червні 2016 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг». У 2020 році присвоєно вчене звання професора.

Приймає активну участь у міжнародному науковому проекті ERASMUS+ 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP “European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” – ERASMUS+ HRLAW.

Автор понад 100 наукових праць і публікацій в галузях цивільного, сімейного та медичного права. З них: дві монографії («Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу», «Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг»); чотири навчальних посібника («Цивільно-правова документація», «Порівняльне право про захист промислових зразків», «Порівняльне право про торговельні марки», «Правознавство»). Співавтор науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Список праць

         

Пунда Олександр Олегович – професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор.

Закінчив у 1998 році Хмельницький інститут регіонального управління та права, диплом «з відзнакою» за спеціальністю «Правознавство».

У 2002 році у Національній академії внутрішніх справ України МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза.

У 2018 році в Університеті Державної фіскальної служби України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав» за спеціальністю 12.00.07 адміністративне права і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів (наукові праці та практика викладання): цивільне право, криміналістика, судова експертиза, теорія доказування, митне право, адміністративне право, захист прав інтелектуальної власності.

Список _праць_

Голдзіцький Казимир Адамович – старший викладач кафедри права. У 1980 році закінчив Свердловський юридичний інститут за спеціальністю правознавство, кваліфікація – юрист. З 1973 до 1994 р.р. працював  начальником слідчого відділу МВС.  Є співавтором навчального посібника «Кримінальне право України. Особлива частина». (Хмельницький: Хмельницький університет управління та права,2016,642 с.) та ряду тез з різних питань кримінального та кримінально-процесуального права.

Список праць_


Даценко Олег Федорович – старший викладач кафедри права.
Закінчив Харківський військовий університет, Міжрегіональну академію управління персоналом та Інститут підготовки суддів Одеської національної юридичної академії. Заступник начальника Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області – заступник Головного  державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області. Фахівець в галузях екологічного та земельного права. Автор близько 10 наукових праць та публікацій з  проблем екологічного права.
Список праць


Когут Ольга Володимирівна – доцент кафедра права, кандидат юридичних наук, доцент,  відмінник освіти України.Закінчила з відзнакою історичний та юридичний факультет Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка. У 2004 році в Національній академії податкової служби захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.Є автором Закону України вiд 23.02.2006 № 3486-IV “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Автор понад  60 наукових праць і публікацій з проблем адміністративного та адміністративно-деліктного права, публічної служби та антикорупційного законодавства. Серед них: монографія «Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію», навчальний посібник «Правознавство», науково-практичний посібник «Основи місцевого самоврядування».
Список праць


Кравчук Степан Йосипович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 1997 році в Академії Служби безпеки України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Актуальні проблеми виявлення та припинення екстремізму в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор більше 60-ти наукових праць у галузях міжнародного, господарського та кримінального права.  Зокрема: монографія «Економічна злочинність: український вектор», навчальні посібники («Господарське законодавство України», «Господарське  право України», «Економічна злочинність в Україні», «Основи теорії держави і права», «Правознавство»).

Список праць

Лагойда Тетяна Володимирівна -доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. В 2005 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. У 2012 році в Національному університеті державної податкової служби України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологічних прав». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 публікацій, в тому числі 1 навчально-методичного та співавтор 1 навчального посібника, співавтор 2-х довідників. Є співавтором близько 50 законопроектів, які спрямовані на врегулювання актуальних питань життя суспільства.

Випускник програми «Відкритий світ», проходила стажування у США (2012 рік).

Приймала участь у реалізації п’яти міжнародних проектів в якості виконавця та керівника.

Список праць


Логінова Світлана Миколаївна – старший викладач кафедри права, кандидат юридичних наук, суддя у відставці.

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юрист. Після закінчення університету займалась адвокатською діяльністю та викладала у Хмельницькому юридичному колегіумі. З 2002 року суддя Хмельницького міськрайонного суду.

У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук зі спеціальності: судоустрій, прокуратура та адвокатура на тему ” Адвокатська таємниця: теорія та практика”.

Голова Державної екзаменаційної комісії з напрямку 0304 “Право” у Хмельницькому інституті МАУП.

Автор 10 наукових праць з проблем адвокатури, судоустрою та цивільного процесу.

Список праць

Лучковська Світлана Ігорівна – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент. З відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича. У 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Правові основи валютного контролю». У 2009 році присвоєно вчене звання доцента.Автор більше п’ятидесяти наукових праць з  проблем фінансового та  податкового права, зокрема  навчального посібника  «Фінансове право». Вільно володіє англійською мовою (диплом перекладача – вчителя англійської мови).

Список праць

Мандзій Сергій Володимирович – старший викладач кафедри права, кандидат юридичних наук.

Закінчив Технологічний університет «Поділля» (економічний факультет) та Хмельницький університет управління та права (юридичний факультет). Навчався в аспірантурі Хмельницького університету управління та права. Має кваліфікацію аудитора з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств. 

З 6 грудня 2019 – народний депутат України 9 скликання. Входить до складу Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У жовтні 2022 року в Університеті Короля Данила (м. Івано-Франківськ ) захистив дисертацію на тему «Теоретико-правові засади статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні».

Мартинюк Інна Станіславівна – старший викладач кафедри права.Навчалася у Хмельницькому юридичному колегіумі. У 1999 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, юридичний факультет, за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист. У 2000 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Працювала адвокатом.

З 2010 року працювала юрисконсультом Хмельницького національного університету. У період з 2011 року по лютий 2015 року працювала начальником кадрового та юридичного забезпечення, а з березня 2015 року та до теперішнього часу працює начальником відділу кадрів Хмельницького національного університету. Водночас є уповноваженою особою з антикорупційного законодавства університету.

У квітні 2022 року успішно пройшла спеціалізований тренінг для антикорупційних уповноважених «Робота уповноваженого під час вступної кампанії 2022» за підтримки Національного агентства з питань запобігання корупції, Асоціації юридичних клінік України та отримала відповідний сертифікат.

У березні 2023 року успішно пройшла тренінгове навчання «Управління корупційними ризиками закладів вищої освіти», що відбулося в межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика» за підтримки Національного агентства з питань запобігання корупції, Асоціації юридичних клінік України, отримала відповідний сертифікат.

Місяць Андрій Петровичдоцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та Академію адвокатури України. Адвокат, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Номінаційного комітету, Експертної ради при Національній асоціації адвокатів України, керуючий партнер АО «Адвокатська контора «Місяць та партнери». Очолює Хмельницьку обласну громадську організацію «Подільська правова ліга». Є членом правління громадської спілки «Українська Гельсинська спілка з прав людини» та громадської спілки «Мережа правового розвитку».

Заслужений юрист України. Нагороджений медаллю за заслуги у розвитку адвокатури, нагрудними знаками Національної асоціації адвокатів України, орденом Національної асоціації адвокатів України «Видатний адвокат України».

У 2014 році у Національній академії внутрішніх справ України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».

Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та митного права. Серед них монографія «Відчуження майна особою, якій воно не належить на праві власності».
Список праць

Присяжнюк Михайло Петрович – доцент кафедри права, кандидат юридичних наук. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  юридичних наук на тему «Господарсько-правове  регулювання здійснення державних закупівель».

Практикуючий адвокат. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення.Автор більше тридцяти наукових праць з проблем цивільного, господарського та міжнародного приватного права. Приймав участь у підготовці Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України.

Список праць