Загальна інформація

Кафедра права заснована у 1996 році та забезпечує освітню підготовку з юридичних дисциплін на всіх факультетах Хмельницького національного університету. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 року №86-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Хмельницькому національному університету  було видано ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право і кафедра права розпочала підготовку фахівців, які мають необхідний рівень правових знань і здатні працювати на рівні сучасних вимог в сфері юриспруденції. Підготовка за спеціальністю «Право» забезпечує набуття студентами високого рівня юридичних знань, загальної культури та правосвідомості, володіння навичками цивілізованого ведення бізнесу. Такі знання надають викладачі, 80% з яких є практиками в різних галузях юриспруденції.

Кафедра неодноразово займала призові місця в рейтингу університету в групі кафедр гуманітарної та природничо-наукової підготовки.

Колектив кафедри проводить наукове дослідження на тему «Адаптація законодавства України до правової системи Євросоюзу». Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну наукову діяльність: щорічно публікуються наукові статті, приймається участь у наукових конференціях. У 2020 році започатковано проведення щорічної Всеукраїнської конференції «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу»

Сьогодні на кафедрі працює 12 викладачів, з них  –  два доктора юридичних наук, доктор наук  з державного управління, шість кандидатів юридичних наук та кандидат політичних наук. Вчене звання професора мають два викладача, а доцента – п’ять викладачів.

Колектив кафедри докладає багато зусиль для залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки “Історія і теорія держави і права”,  «Молодь і закон». Студенти беруть участь в роботі міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, інших наукових заходів, а також публікують свої доповіді в збірниках тез конференцій.
Кафедра приділяє велику увагу і виховній роботі зі студентами. Викладачі кафедри є кураторами академічних груп, що дає можливістьналагодити тісний контакт зі студентами, пізнати їх потреби, розширити інтереси, допомогти сформувати колектив та позитивно впливати на психологічну атмосферу в групах.


Контактна інформація:

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус, ауд. 4-416

e-mail: pravo@khmnu.edu.ua


Контакти викладачів кафедриЕ-mail
Вавринчук Микола Пророковичvavrynchukm@khmnu.edu.ua
Герц Алла АнатоліївнаhertsAI@khmnu.edu.ua
Довгань Валерій ІвановичdovhanVa@khmnu.edu.ua
Пунда Олександр ОлеговичpundaOI@khmnu.edu.ua
Голдзіцький Казимир АдамовичholdzitskyKa@khmnu.edu.ua
Даценко Олег ФедоровичdatseykoOI@khmnu.edu.ua
Когут Ольга ВолодимирівнаkohutOl@khmnu.edu.ua
Кравчук Степан Йосиповичkravchuks@khmnu.edu.ua
Лагойда Тетяна ВолодимирівнаlahoidaTe@khmnu.edu.ua
Логінова Світлана Миколаївнаlohinovasv@khmnu.edu.ua
Лучковська Світлана ІгорівнаluchkovskaSv@khmnu.edu.ua
Місяць  Андрій Петровичmisyatsap@khmnu.edu.ua
Присяжнюк Михайло ПетровичprysiazhniukMy@khmnu.edu.ua