Виховна робота

Виховання є складовою і невід’ємною частиною навчального процесу. Головними напрямками виховання здобувачів вищої освіти спеціальності Право визначено національне, громадянсько-патріотичне, правове, трудове, морально-етичне, естетичне, фізичне та екологічне виховання. Згідно з цими напрямками та змістом навчально-наукової роботи проводиться комплекс навчальних, організаційних та виховних заходів, реалізація яких дозволяє створити передумови для формування у студентів високої світоглядної, правової, професійної, соціально-політичної, естетичної та екологічної культури.

Кожного семестру куратори академічних груп планують проведення години куратора  для  обговорення разом із групою нагальних питань та їх вирішення. А у вільний від навчання час куратори, разом з іншими викладачами кафедри, організовують для студентів  цікаві екскурсії та різноманітні культурно-масові заходи.

КУРАТОРИ

ПЛАНИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЗВІТИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ