Всеукраїнська наукова конференція

17 квітня 2022  року кафедрою права спільно з Державним податковим університетом та Подільською правовою лігою було проведено III Всеукраїнську наукову конференцію «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу», присвячену 60-ти річчю Хмельницького національного університету.

Мета конференції – розгляд проблем та перспектив розвитку науки в умовах євроінтеграції, залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до наукового пошуку та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

У конференції взяли участь науковці та здобувачі вищої освіти зі всієї України:

 • Академії адвокатури України
 • Академії Державної пенітенціарної служби України
 • Військового інституту Київського національного університету внутрішніх справ,
 • Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського
 • ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана»
 • Департаменту міжнародного співробітництва МВС України
 • Державного податкового університету
 • Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області
 • ДНДІ МВС України
 • Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 • Донецького національного університету імені Василя Стуса
 • ДУ «Інститут економіко-правових досліджень  імені академіка В.К. Мамутова Національної академії наук України»
 • Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 • Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
 • Київського торговельно-економічного університету
 • Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління
 • Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
 • Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства;
 • Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького
 • Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Міжрегіональної Академії управління персоналом
 • Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
 • Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України,
 • Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України,
 • Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України
 • Науково-дослідного інституту фінансової політики Державного податкового університету
 • Національного транспортного університету
 • Національного університету “Запорізька політехніка“
 • Національного університету “Одеська юридична академія“
 • Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 • Національної академії Державної прикордонної Служби України імені Богдана Хмельницького,
 • Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного
 • НДІ правового забезпечення  інноваційного розвитку НАПрН України
 • НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 • Українського державного університету залізничного транспорту
 • Херсонського національного технічного університету
 • Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
 • Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
 • Центру спеціальної підготовки Територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»
 • Юридичного департаменту Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості

Щиро вдячні всім учасникам конференції за участь і надіємось на подальшу співпрацю!