Підвищення кваліфікації

З 10 травня 2022 р.  до  21 червня 2022 р. викладачі нашої кафедри Ольга Когут та Тетяна Лагойда проходили всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації за програмою «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» на базі Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Підвищення кваліфікації проходило за такими напрямами:

  • розвиток й удосконалення нормативно-правової, психолого-педагогічної, мовно-комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей;
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти в умовах воєнних реалій;
  • використання цифрових ресурсів і сервісів у забезпечення якості науково-дослідної діяльності в умовах воєнного часу;
  • розвиток управлінських компетентностей по спрямуванню науково-дослідницької діяльності викладача, кафедри, студентів.

Інформацію викладачів про результати підвищення кваліфікації було заслухано на засіданні кафедри права 4 серпня 2022 року. Рекомендовано впроваджувати набуті знання та навички щодо управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти в умовах воєнних реалій в організацію наукової роботи викладачів кафедри та студентів.