Навчальний посібник

На етапі розбудови правової держави та інтеграції України до Європейського співтовариства, особливого значення набуває підготовка майбутніх юристів з високим рівнем професіоналізму, правосвідомості, моральної, духовної та національної культури. Тому, з метою формування у здобувачів сучасного погляду на професію юриста та її місце у забезпеченні прав і інтересів громадян та юридичних осіб, вироблення свідомого і відповідального ставлення до майбутньої професії, завідувач кафедри права Микола Вавринчук та доцент кафедри права Степан Кравчук підготували навчальний посібник  «Юридична деонтологія. Основи професійної діяльності юриста».

Ознайомлення з навчальним посібником не лише здобувачів, але й практикуючих правників, сприятиме предметному розумінню професійної діяльності юриста, формуванню навиків застосовування основних сучасних правових доктрин та принципів функціонування національної правової системи.