НАУКА ВИКЛАДАЧІВ

2 червня 2022 року відбулась конференція професорсько-
викладацького складу Хмельницького національного університету
«Підведення підсумків за 2021 рік та визначення пріоритетних напрямів
розвитку наукової діяльності університету».
З доповіддю «Про підсумки рейтингового оцінювання результатів
наукової діяльності професорсько-викладацького складу ХНУ у 2021 році»
виступив проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Олег
СИНЮК.
Надзвичайно приємно, що було відмічено і роботу колективу нашої
кафедри. Так, у рейтингу кафедр університету за підсумками науково-дослідної
діяльності у 2021 році рейтинг кафедри права зріс на 11 пунктів.

Серед випускових гуманітарно-педагогічних кафедр кафедра права
зайняла II-е місце та була нагороджена Грамотою за вагомий внесок у
розвиток науки і освіти університету в 2021 році. А серед найкращих
науково-педагогічних працівників за гуманітарно-педагогічним напрямом було
відзначено Аллу Герц Аллу.

Також було відзначено роботу і відповідальних з наукової роботи кафедр,
серед яких – доцент нашої кафедри Ольга Когут.

Отже, потрібно і надалі відповідально відноситись до наукової роботи, а
пріоритетними напрямами розвитку наукової діяльності університету
визначено:

  • участь у міжнародних проектах;
  • спільні дослідження і публікації разом з науковцями за кордоном;
  • формування банку ідей-напрямів щодо післявоєнної розбудови
    України;
  • працювати над зростанням рейтингів ХНУ.